ติดต่อสอบถาม

092-526-6249 Line ID:expsoft | E-mail:expsoft.dev@gmail.com

ซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ easy clinic

รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลาย

สามารถพิมพ์ฉลากยาได้ อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนเพื่อบันทึกประวัติคนไข้ สามารถบันทึกรูปภาพคนไข้จากกล้องเว็บแคม

โปรแกรมบริหารงานคลินิก เก็บประวัติคนไข้ ประวัติการรักษา สั่งจ่ายยา จัดการโปรโมชั่นคอร์สทรีทเม้นท์

ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก

ช่วยจัดเก็บประวัติคนไข้ ประวัติการรักษา รายการคอร์สทรีทเม้นท์ รายการหัตถการ การรักษาโรคต่างๆ และสรุปการรักษา

Easy Clinic

โปรแกรมบริหารงานคลินิก Easy Clinic ออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการระบบคลินิกโดยเฉพาะ มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบ สมบูรณ์แบบทุกฟังก์ชั่น แต่ราคาถูก เหมาะกับคลินิกขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ มีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลายตอบสนองครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบจัดการเก็บประวัติผู้ป่วย ระบบนัดคนไข้ ระบบจ่ายยา ระบบจัดการคลังเวชภัณฑ์ (Inventory)

Easy Clinic เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้ระบบคลินิกของคุณจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้น ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่คุณคิดว่ายุ่งยากในการบริหารจัดการระบบงานคลินิก ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายคนไข้ การสั่งจ่ายยา การพิมพ์ฉลากยา การสั่งซื้อเวชภัณฑ์ รวมไปถึงเช็คยอดรายได้ประจำวันทำให้คุณไม่จำเป็นต้อง มานั่งบริหารงานเอง คอยเป็นห่วงเรื่องเงินขาดหาย และ ข้อมูลเวชภัณฑ์สูญหาย

เวชระเบียนคนไข้
สำหรับเก็บประวัติคนไข้ สามารถค้นหาข้อมูลจาก รหัส ชื่อ สกุล เบอร์โทร อีเมล์ วันที่สมัครสมาชิก ระดับการรักษา ฯลฯ สามารถส่งออกข้อมูลเพื่อเก็บเป็นไฟล์ Excel รวมไปถึงการพิมพ์บาร์โค้ดหรือบัตรประจำตัวคนไข้ได้ เวชระเบียนคนไข้

รายละเอียดข้อมูลคนไข้
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลคนไข้ได้
- สามารถบันทึกรูปภาพคนไข้จากกล้อง Webcam ได้
- มีการเก็บบันทึกข้อมูลที่สำคัญเบื้องต้นเช่น เพศ,วันเดือนปีเกิด,อายุ,สัญชาติ,ศาสนา,กรุ๊ปเลือด เป็นต้น
- มีข้อมูลประเภทของคนไข้และระดับการรักษา เพื่อกำหนดส่วนลดค่ารักษาได้ของแต่ละประเภท เช่น
คนไข้ที่อยู่ในระดับปกติอาจจะซื้อยาได้ในราคาปกติทั่วไป
ส่วนคนไข้ระดับ VIP อาจจะซื้อยาได้ในราคาที่ต่ำกว่า เป็นต้น
- สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้เช่น โรคประจำตัว,การแพ้ยา,การแพ้อาหาร
- สามารถดูประวัติการรักษาของคนไข้ได้ เช่นประวัติการจ่ายยา การทำทรีทเมนท์ และการรักษาอื่นๆ ข้อมูลคนไข้

ระบบบันทึกการนัดหมายคนไข้
และ ระบบแจ้งเตือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เวชระเบียนสามารถติดต่อและ คอนเฟิร์มคนไข้ให้มารักษาตามวันเวลาที่นัดหมายได้ ระบบบันทึกการนัดหมายคนไข้

ระบบการตรวจรักษา
เมนหู้องตรวจรักษาเป็นเมนูสำหรับบนัทกึรายละเอียดการรักษาต่างๆ ของคนไข้ ไมว่าจะเป็นการ
ระบบบันทึกการนัดหมายคนไข้ - สั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ
- การสั่งจ่ายยาจากสตูรยา การสั่งจ่ายยาจากประวัติที่เคยมารักษา
- การตรวจวินิจฉัย
- การทําทรีทเมนท์
- การทําแล็บ
- มีแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ รวมทั้งบันทึกรายการนัดคนไข้
- การลงบันทึกการทําหตัถการต่างๆ สามารถลงรายละเอียดตำแหน่งการรักษาได้
ระบบบันทึกการนัดหมายคนไข้

หน้าจอสำหรับการลงรายละเอียดตำแหน่งการรักษา
ในการลงบันทึกรายละเอียดการรักษานั้นนอกจากเราจะบันทึกข้อมูลเป็นข้อความแล้ว เรายังสามารถบันทึกรายละเอียดที่เป็นรูปภาพประกอบการรักษาได้อีกด้วย ทำให้ง่ายต่อการอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้คนไข้ได้รับทราบ และเก็บเป็นหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิงข้อมูล ต่อไป

การเข้าถึงข้อมูลทั่วโลก ผู้บริหารสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายได้ประจำวัน สินค้าคงเหลือ ใบขอซื้อสินค้า ใบรับเข้าสินค้า และรายงานต่างๆ ได้หลากหลายช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะดูผ่านมือถือ ดูผ่านแท็บเล็ต ดูผ่านโน้ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์พีซี ทำให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลรวดเร็วซึ่งเป็นข้อมูลที่ล่าสุดตลอดเวลา เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์แผนการทำงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง การเข้าถึงข้อมูลทั่วโลก

รายงานข้อมูลออนไลน์ ระบบเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ ทำให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงและเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้แบบ Realtime ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก ทำให้สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์ต่างได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นรายงานสำคัญๆ เช่น รายงานรายได้แต่ละสาขา รายงานสต๊อกคงเหลือ รายงานสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ รายงานลูกค้าใหม่แต่ละสาขา เป็นต้น ระบบเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ ทำให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงและเรียกดูข้อมูลต่างๆ

ระบบเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขา โปรแกรมบริหารงานคลินิก EasyClinic รองรับระบบเน็ตเวิร์ค หรือ ระบบสาขาย่อย กรณีที่มีการเปิดคลินิกหลายๆสาขาทั่วประเทศ ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น ยอดรายได้ประจำวันประจำเดือนประจำปี ของแต่ละสาขา รายงานยอดสต๊อกคงเหลือแต่ละสาขา รวมไปถึงข้อมูลการสั่งซื้อและรับเข้าสินค้า สามารถทราบยอดรายได้ของแต่ละสาขาได้แบบ Realtime ที่สำคัญยังสามารถซิงค์ข้อมูลลูกค้าแต่ละสาขาได้ ดังนั้นข้อมูลลูกค้าจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่คลินิกทุกๆ สาขา ทำให้สะดวกสะบายสำหรับลูกค้าในการเข้าไปรักษาที่คลินิกแต่ละที่ ไม่ต้องเสียเวลาคีย์ข้อมูลลูกค้าใหม่ โปรแกรมบริหารงานคลินิก EasyClinic รองรับระบบเน็ตเวิร์ค หรือ ระบบสาขาย่อย

เครื่องอ่านบัตรประชาชน อุปกรณ์เสิรมความสะดวกสำหรับการบริหารงานคลินิก สามารถอ่านข้อมูล คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ รวมไปถึงรูปภาพประจำตัว โปรแกรม EasyClinic สามารถดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนของลูกค้าเพื่อบันทึกเก็บเป็นประวัติได้อย่างสะดวกรวดเร็วแค่ปลายนิ้ว ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและข้อผิดพลาดต่างๆ ไปได้เยอะ ไม่ต้องเสียเวลาคีย์ข้อมูลชื่อที่อยู่ของลูกค้าอีกต่อไป เครื่องอ่านบัตรประชาชน

ติดตามเรื่องราวใหม่ๆ กับเราได้ที่ Facebook

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
สมาชิก : 0
ไม่ระบุตัวตน : 3
รวมทั้งหมด : 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
สมาชิก : 0
ไม่ระบุตัวตน : 159899
รวมทั้งหมด : 159899